Symjebassenget på Kaland er framleis stengt

Bassenget opnar etter nyttår.

Under oppgraderinga på Kaland skule har også symjehallen blitt utbetra, men sjølve bassenget har ikkje vore med i prosjektet. Etter plan skulle bassenget opne att no i haust, men det vart nyleg oppdaga skadar i botn på bassenget og fliser må byttast. Dette gjer at bassenget dessverre ikkje blir opna i år.

Web levert av CustomPublish