Tidlegrøysting frå 1. juli

Det er Stortings- og Sametingsval 11.september 2017.
Ein kan røyste på valdagen, eller førehandsrøyste i perioden 10.august t.o.m. 8.september.

Om du ikkje kan røyste valdagen eller under førehandsrøystinga, kan du tidlegrøyste i perioden 1.juli – 9.august.
Vallistene er ikkje klare då, men det er ei fellesliste, der ein kryssar av kva for parti ein ønskjer å røyste på.

Tidlegrøysting kan du gjere i Servicekontoret.

Husk å ta med legitimasjon

Web levert av CustomPublish