Reiseliv2

Nyt det gode livet i kystkommunen

Sommar i Austrheim

Det er mykje å oppleva, mykje å vera med på og det er mykje å gjera på i Austrheim i sommar. Vi har prøvd å laga ei lita oversikt her på kommunen si heimeside. Den er nok ikkje fullstendig, men den vert oppdatert etter kvart som vi får melding om ting som burde vera med. Har du tips? Send til heimesida@austrheim.kommune.no. God sommar her i Austrheim.

http://www.austrheim.kommune.no/sommar-i-austrheim.382425.nn.htmlPå heimesida vår finn du mykje informasjon under Turistinformasjon. Her kan du lese om det å koma med båt eller bubil til Austrheim, gode turtips og ikkje minst informasjon om friluftsområda i Austrheim.

KVA SKJER I AUSTRHEIM SOMMAREN 2017

24.juni - 02.juli                 Ein smak av Austrheim

7.juli                                 Teltur i Årvika for ungdom 13-18 år

4.august - 6.august         HavGlede 

11.august - 13.august      Fonnedajen

19.august                        Tur i Fiskarbondes rike

 

Web levert av CustomPublish