Søre Njøta

Turløype på Søre Njøta. Rundløypa går frå parkeringsplass nær enden av bilvegen. Løypa går vidare sørover til Naustvika/Minnesvika. Dette er ein mykje nytta badeplass. Stien held fram vidare sørover forbi Alskovika mot Njøteneset med ein stor varde. Fylg høgdedraget tilbake,  nordover til kjerreveg mot Åvika. Løypa går så tvers over Naustneset og attende til utgangspunktet.

Web levert av CustomPublish