Hauststemning Foto Gunn Marit Korsvol_cropped_545x238

Søkje jobb i Austrheim kommune

Ledige stillingar finn du ved å gå via denne linken her

 

Registrering/innlogging:

Eksterne søkjarar må opprette brukarnamn og passord før dei kan logge seg på første gong.

Tilsette i kommunen eller tidlegare tilsette må bruke «gløymd passord» funksjonen for å motta brukarnamn og passord.

For meir hjelp trykk her

 

Viktig informasjon

Alle søkjarar må nytte vår elektroniske løysing for å søkje på stillingar.

Tilsetjing skjer på dei vilkår som til ei kvar tid går fram av gjeldande reglement og tariffavtalar.

Attestar og vitnemål tek du med til eit eventuelt jobbintervju.

Opplysningar om søkjar kan bli gjort offentleg sjølv om søkjar har oppmoda om at søknaden ikkje skal bli gjort offentleg, jf. Offentleglova § 25.

 

Tips til søkjeprosessen

Vi rår deg til å skrive søknadsbrev (Fritekst) i vanleg tekstbehandling og lime den inn i Visma rekruttering. Dette pga. at du har avgrensa tid (ca. 30 min) før du automatisk blir logga ut, og misser det du har skrive.

Tips ein ven Skriv ut
Web levert av CustomPublish