Skule, opplæring og oppvekst

Generelt om skulane i Austrheim

I Austrheim har vi to grunnskular: Kaland Barne- og ungdomsskule og Årås Skule. For tida har dei til saman omlag 400 elevar.  Begge skulane er 1-10 skular, og er plasserte i kvar sin skulekrins; Kaland skulekrins og Årås skulekrins. Grensa mellom våre to skulekrinsar går ved Kjelstraumen.

I Austrheim er også Austrheim vidaregåande skule etablert.

26. september 2013 Les meir om skulane i Austrheim
Kalandelevar på utveksling i Barcelona

Stort utbyte for skular som satsar!

Grunnskulane i Austrheim har i 10 år hatt internasjonalisering av utdanninga som eit huvudsatsingsområde. At arbeidet er forankra i skuleeigar og -leiing sine planar er eit viktig suksesskriterium. Senter for Internasjonalisering av Utdanninga(SIU) som administrerer dei ulike internasjonaliseringsprogramma, har gjennomført ei undersøking av 300 norske skular som viser interessante resultat. (Teksten under er henta frå ein av SIU sine publikasjonar).

27. november 2013 Les meir

Skulestart ved skulane i Austrheim

Kaland barne- og ungdomsskule
Årås skule

Torsdag 18. august, kl. 08.30 er det skulestart for alle klassar ved skulane våre

SFO opnar og denne dagen.                
SFO har opningstid alle skuledagar frå 07.30 – 16.30.                     

Skulen ynskjer alle elevar og tilsette vel møtt til eit nytt og spanande skuleår!!

Rektor Bodil Boie Brekkan, Årås skule
Rektor Eldbjørg Bakke, Kaland barne- og ungdomsskule

 

 

11. august 2014 Les meir
Web levert av CustomPublish