Skatt og avgift

Informasjon frå skatteoppkrevjarkontoret i Austrheim og Fedje

Nordhordland kemnerkontor tek over skatteoppkrevjarfunksjonen for kommunane Austrheim og Fedje i perioda frå og med 11.05.2017 til og med 31.08.2017.

For meir informasjon om Nordhordland kemnerkontor klikk her.

15. mai 2017 Les meir

Eigedomsskatt på verk og bruk for år 2016

Skatteliste for eigedomsskatt på verk og bruk vert lagt ut til

 offentleg ettersyn i Servicekontoret

 på Kommunehuset i 3 veker frå  1. Mars 2016. j.f. esktl § 15.

29. februar 2016 Les meir

ATTEST FOR SKATT OG MEIRVERDIAVGIFT

Skatteattesten er ein dokumentasjon på om du eller bedrifta di skuldar skatt eller meirverdiavgift. Attesten tingar du sjølv i Altinn.

22. oktober 2014 Les meir

Skatt

14. november 2013 Les meir
Web levert av CustomPublish