Skatt og avgift

Eigedomsskatt på verk og bruk for år 2016

Skatteliste for eigedomsskatt på verk og bruk vert lagt ut til

 offentleg ettersyn i Servicekontoret

 på Kommunehuset i 3 veker frå  1. Mars 2016. j.f. esktl § 15.

29. februar 2016 Les meir

ATTEST FOR SKATT OG MEIRVERDIAVGIFT

Skatteattesten er ein dokumentasjon på om du eller bedrifta di skuldar skatt eller meirverdiavgift. Attesten tingar du sjølv i Altinn.

22. oktober 2014 Les meir

Skatt

14. november 2013 Les meir
Web levert av CustomPublish