Saman for betre helse i Nordhordland

Livsstilsendring-meistring av eiga helse
Kursstad: Nordhordlandshallen, Knarvik

For deg som har eller står i fare for å utvikle livsstilssjukdom som til dømes diabetes type 2, overvekt, hjarte-/karsjukdom.

Dette er eit interkommunalt tilbod  over 3 månader, med  følgjande kursdatoar :

27.september, 04. oktober, 17. oktober ,

07.november, 29. november, 06. desember

Tid:  17.00.-19.30

 

Kurset vert leia av helsepersonell og brukarrepresentant.

Tema vert smart mat for betre helse, aktivitet, gode verktøy for å lukkast med endring av livsstil og leve godt med eigne helseutfordringar.  Teoridel, mat og  lett aktivitet  kvar kurskveld.

 

Påmelding :innan 06. september 2017

På e-post :  post.lms@sing.no

Eller SMS/RING : 40910488 mellom kl 0930-1330,

Kursavgift kr 500,- Dette inkluderar  mat, kaffi/te og kursmateriell. Fastlegen din har fått informasjon og kan også  tilvise deg .

Web levert av CustomPublish