Rådmannen sin stab

Rådmann Jan Olav Osen er øverste administrative leiar i kommunern. Rådmannen har hovudansvar for den daglege drifta av kommunen og ansvar for å fremje saker til politisk nivå.

Rådmannen sin stab består av:

Olav Mongstad, assisterande rådmann - ansvar for personalsaker

Olav Andersen, økonomisjef

Wenche Myrmel, personalkonsulent

Helge Dyrkolbotn, prosjektkoordinator og folkehelsekoordinator

I tillegg ligg servicekontoret, økonomikontoret og frivilligsentralen i rådmannen sin stab.

 


Det er tilsett prosjektleiar for tiltaket «Grønt arbeid» som er eit samarbeidstiltak mellom Nav og kommunen. Føremålet er å gi arbeidstrening til ulike grupper unge.

 

Web levert av CustomPublish