Pleie- og omsorgstenesta i Austrheim

Pleie og omsorgstenesta i Austrheim er organisert som ei avdeling. Avdelinga består av 5 einingar.

Avdelinga vert leia av:

pleie og omsorgsleiar  Monika Kvamme

Mail: monika.kvamme@austrheim.kommune.no. Mobil 91865391

Nestleiar/ avdelingssjukepleiar i heimesjukepleien:

Hege Bergsvik Sætre

Mail : hege.bergsvik@austrheim.kommune.no mobil 40037532

 

Avdelingssjukepleiar Nordliheimen  Åse  Tresvik Låstad

Mail: ase.lastad@austrheim.komune.no telefon 56 16 20 42

 

 

 

 

Web levert av CustomPublish