Planlegging

Eksempel detaljreguleringsplan

Planlegging

Kommunane har hovudansvaret for planlegging og forvaltning etter Plan- og bygningslova.
Alle kommunar skal gjennomføra planlegging med sikte på å samordne den fysiske -, sosiale - økonomiske - estetiske - og kulturelle utviklinga i kommunen.
 

21. november 2013 Les meir
Planframleggutsnitt

KOMMUNEPLAN FOR PERIODEN 2016 - 2027.

Arealdelen - Offentleg høyring og ettersyn

Austrheim kommunestyre vedtok i møte den 7 april 2016 å leggje kommuneplanen sin arealdel 2016 – 2027, ut til offentleg høyring og ettersyn. Dette i samsvar med reglane i Plan og Bygningslova § 11-14 (Høring av planforslag).

12. april 2016 Les meir
Web levert av CustomPublish