Avdeling for Plan, Bygg, Oppmåling og Miljø

Avdelinga har ansvar for handsaming av private og kommunale arealplanar,
byggesaker, delingsaker og miljøsaker/private utslepp.

Kart og oppmålingsarbeid, forvaltning av planregister og
matrikkelføring samt seksjonering/adressering er og viktige oppgåver.

Avdelinga held til i Austrheim kommunehus.
Ta kontakt med vårt servicekontor i første etasje i kommunehuset,
eller send Epost til post@austrheim.kommune.no for å få avtale om evt. møte med oss på avdelinga,
eller for få raskt svar på enkle generelle spørsmål omkring våre fagområde.

Her er eksempel på skråfoto over Austrheim kommunesenter.

Web_Skråfoto.jpg

Web levert av CustomPublish