Lån og tilskot til bustadføremål

Det finst fleire offtentlege låne- og tilskotordningar når du skal bygge eller kjøpe bustad. Austrheim kommune administrerer midlar frå Husbanken til vidare utlån i form av startlån. Kommunen kan gje tilskot til etablering og til tilpassing av bustad. Kommunen har og bustøtteordning.

Web levert av CustomPublish