Nordliheimen sjukeheim

Telefon 56 162040

Ligg på Årås

Nordliheimen har 34 plasser, 9 av plassane er på eiga dementavdeling. I tilknyting til avdelinga har vi sansehage med lysthus.

Nordliheimen har eige kjøkken, som vart oppussa/oppgradert i 2012.

Nordliheimen leverer middag kvar dag til heimebuande.

Vi har vaskeri for bebuartøy.

Nordliheimen har dagavdelingsplassar.

For å få plass på Nordliheimen, søkjer ein på eige skjema. Inntaksnemnda har møte kvar onsdag og vil behandla innkomne søknader då.

Nordliheimen kan tilby

-langtidsopphald

-korttidsopphald

-avlastning

-dagplass

Tips ein ven Skriv ut
Web levert av CustomPublish