Nordhordlandskart

Nordhordlandskartet er som namnet seier, eit kart over Nordhordland.

Kartet er laga på grunnlag av dei digitale karta kommunane i regionen produserer.
I tillegg til vanleg kart finn ein eigne fagdata som vert presentert som lag over basiskartet.

Det at kartet er digitalt opnar og for å finna informasjon om elementa i kartet.
Bruk I knappen i verktylinja til dette. 

I Nordhordlandskart finn du dei ferskaste karta! Kartet finn du her

Web levert av CustomPublish