Reiseliv

No kan du søke kulturmidlar for 2017

Dugnad ved større arrangment - Kulturmidlar - Tilskot tiltak barn og unge  - 5. mai er søknadsfristen

Kulturbudsjettet i 2017 er justert ned, og dermed er det mindre til fordeling og tilskot.
Vi har kr 105.000,- til Kulturmidlar, kr 75.000,- til Tilskot tiltak barn og unge, og kr 75.000,- til Dugnad ved større arrangement

All søknad skjer via elektronisk skjema som de finn på heimesida til kommunen, sjå  – Sjølvbetjening – Skjema.
Der finn de også retningsliner for tilskotsordningane. De får svar på søknaden i starten av juni.

Ta kontakt med servicekontoret eller kulturavdelinga om de treng hjelp til å fylle ut søknadsskjemaet.

Web levert av CustomPublish