Du er her: Start/Tenester/NAV

NAV Sosial

NAV AUSTRHEIM tlf. 55 55 33 33

Adresse: Sætremarka 2, 5943 Austrheim

Vi har ope mandagar og torsdagar frå kl. 10:00 til kl. 14:00.

Skjema for sosialhjelp og innlevering av søknader og post kan gjerast på Austrheim kommune sitt servicekontor mandag til fredag 08:00-15:30.

 

NAV Austrheim skal du få den oppfølginga som er naudsynt for at du skal koma i jobb. Me vil snakka med deg om arbeidserfaringa, utdanninga, kompetansen og interessene dine,  og me vil sjå på kva for moglegheit du har for å koma i jobb.

Saman ser me på kva du treng frå NAV for å kunna skaffa deg jobb. Dersom du har bruk for kvalifisering, arbeidstrening eller andre tiltak, skal me laga ein plan saman for kva for aktivitetar eller tiltak som er aktuelle for deg.

Får du arbeidsretta oppfølging frå NAV-kontoret?
Viss du vil ha ein samtale med rettleiaren din på NAV-kontoret, for å få arbeidsretta rettleiing, må du ringa til oss først, slik at me kan setja av eit tidspunkt til deg. Då er du sikker på at rettleiaren din er ledig og førebudd til samtalen før du kjem. Du kan òg kommunisera med NAV elektronisk ved å logga deg inn på Ditt NAV, og bruka funksjonen «Skriv til oss».

Har du spørsmål om ytingar frå NAV?
På nav.no finn du informasjon om rettar, utbetalingar og kor lang tid sakshandsaminga tar. Her kan du òg registrera deg som arbeidssøkjar, og få gode tips om jobbsøking. Du kan senda søknadar og sjekka kor langt saken din er komen, sjå utbetalingane dine. I tillegg kan du ordna mykje sjølv.

Det er mykje meir effektivt enn å stå i kø, du har ingen reiseveg,  og det er ope heile døgnet! Finn du ikkje svar på det du lurer på, kan du kontakta oss på 55 55 33 33.

Spørsmål om pensjon?

Pensjonsekspertane i NAV svarar deg på 55 55 33 34. Sjekk først om du finn det du treng på nav.no/dinpensjon.

Viss du oppsøkjer NAV-kontoret:
Ta med deg kodebrikke, slik at me kan hjelpa deg med sikker innlogging på nav.no.

Vegvisar til økonomisk sosialhjelp:
nav.no kan du finna informasjon om økonomisk sosialhjelp og nødhjelp. Her kan du lesa om korleis du går fram om du treng gjeldsrådgiving og anna informasjon, dersom om du er i en vanskelig bu-  eller økonomisk situasjon.

Søknadsskjema til Søknad om sosialhjelp finn du her

NAV - informasjon om ulike trygdeytingar

Økonomisk stønad (sosialhjelp)

Gjeldsrådgiving

Råd og veiledning etter Lov om sosiale tenester i NAV

Bustønad - ordninga vert administrert i Servicekontoret

Web levert av CustomPublish