NAV Austrheim held stengt torsdag 14.12.17

Søknadar om kommunale stønadar kan leverast i servicekontoret i kommunen.

Krisesøknader inkl. nødvendig dokumentasjon, vil bli behandla fredag 15.12. før kl 12:00.

Web levert av CustomPublish