Melding til vassabonnentar i Bergsvik og Lerøy

Mandag 12. mars vert kommunalt vatn stengt frå kl. 08.00 og ut dagen.

Grunna utbetring i vassleidningsnettet vert vatnet stengt.

Er det nokon som treng vatn kan ein hente det på Brannstasjonen (bubiltømmestasjon)

Når vatnet vert kobla på att, kan det vere luft og brunt vatn i leidningsnettet, vil vil difor oppmoda alle om å la kaldt vatn renne, til vatnet er som normalt.

Ved spørsmål ta kontakt med Teknisk Vakt t. 94506750

Web levert av CustomPublish