Saman for betre helse i Nordhordland

Livsstilsendring-meistring av eiga helse

For deg som har eller står i fare for å utvikle livsstilssjukdom som til dømes diabetes type 2, overvekt, hjarte-/karsjukdom

Dette er eit interkommunalt tilbod  over 3 månader, med  følgjande kursdatoar :06.mars 13.mars, 05. april , 09. mai, 07. juni

Tid:  09:30 – 14:00. Kursstad er Nordhordlandhallen i Knarvik.

 

 Kurset vert leia av helsepersonell og brukarrepresentant.

Tema vert smart mat for betre helse, aktivitet, gode verktøy for å lukkast med endring av livsstil og leve godt med eigne helseutfordringar.  Teoridel , lunsj og fysisk aktivitet kvar kursdag.

 

Påmelding :innan 24.02.17

På e-post :  post.lms@sing.no

Eller SMS/RING : 40910488 mellom kl 0930-1330,

Kursavgift kr 500,- Dette inkluderar lunsj og kursmateriell.

Fastlegen din har fått informasjon og kan også  tilvise deg .

Web levert av CustomPublish