Ledige stillingar

Austrheim kommune har no fleire ledige stillingar

- Fagarbeidar i 80% vikariat gjeldande frå og med 01.01.18 til og med 31.07.18 i Austrheim kystbarnehage.

- Fagarbeidar i 60% mellombels stilling gjeldande frå og med 01.01.18 til og med 31.07.18 i Austrheim kystbarnehage.          

 

- Sjukepleiar i 52,11% fast stilling gjeldande frå og med 01.01.18 på Nordliheimen.

- Sjukepleiar i 75% vikariat gjeldande frå og med 01.03.18 til og med 28.02.19 på Nordliheimen.

 

 

 

For fullstendig utlysingstekst sjå www.austrheim.kommune.no.

Alle søkjarar må nytte vår elektroniske løysing for å søkje på stillinga. Sjå på våre heimesider www.austrheim.kommune.no.  

Innan 05.12.17

Web levert av CustomPublish