Ledige stillingar i Austrheim kommune

Austrheim kommune har no fleire ledige stillingar

Austrheim kommune har no fleire ledige stillingar

                                                             

- 60% fast stilling på biblotektet frå og med 01.11.17.

 

- 60,8% fast stilling som sjukepleiar i nattpatrulje frå og med 01.10.17

 

- 32,86% vikariat (lønn 19,72%) som helsefagarbeidar frå og med 01.10.17 til og med 13.03.18.

 

- Helsefagarbeidar i fast 39,08% stilling gjeldande frå og med 15.10.17.

- 100%  fast stilling som vaktmeister. 20% av stillinga er knytt opp mot Kulturavdelinga.

Ledig 100% stilling som legevikar

Austrheim kommune lyser med dette ut 100% stilling som allmennlege i spesialisering frå og med 01.01.18. Kommunen har søkt om å knyta stillinga til ALIS vest prosjekt i Hordaland og Sogn og Fjordane fylke. Dette er eit prosjekt leia av Bergen kommune for spesialistutdanning 
av allmennlegar.

For fullstendig utlysingstekst sjå www.austrheim.kommune.no.

Alle søkjarar må nytte vår elektroniske løysing for å søkje på stillinga. Sjå på våre heimesider www.austrheim.kommune.no.  

 

Innan 10.10.17

 

 

Web levert av CustomPublish