Kunngjeringar

Planstrategi for Austrheim kommune 2016-2020- Høyringutkast

Formannskapet i Austrheim kommune la i møte den 19.10.2016 (saksnr. 111/16) høyringutkast for «Planstrategi for Austrheim kommune 2016-2020» ut til høyring. 

14. november 2016 Les meir
KommuneROS

KommuneROS Austrheim 2016 - offentleg gjennomsyn og høyring

 

Kommunestyret vedtok i møte den 22.06.2016 at utkast til overordna heilskapleg risiko- og sårbaranalyse for Austrheim kommune, KommuneROS Austrheim 2016 ,med tilhøyrande analyser og utgreiingar, vert lagt ut til offentleg gjennomsyn og høyring i samsvar med reglane i Plan og Bygningslova § 11-14.

28. juni 2016 Les meir
Illustrasjon Mongstadporten Aust

Detaljregulering for Mongstadporten Aust, gnr 130 bnr 93, planid.2014003 - kunngjering av godkjent plan

Austrheim kommunestyre godkjente i møte den 22.06.2016 «Detaljregulering for Mongstadporten Aust, Gnr. 130 Bnr. 93 med planid. 2014003».

Plandokumenta er datert 23.05.2016. Vedtaket er heimla i plan- og bygningslova § 12-12

27. juni 2016 Les meir
Planframleggutsnitt

KOMMUNEPLAN FOR PERIODEN 2016 - 2027.

Arealdelen - Offentleg høyring og ettersyn

Austrheim kommunestyre vedtok i møte den 7 april 2016 å leggje kommuneplanen sin arealdel 2016 – 2027, ut til offentleg høyring og ettersyn. Dette i samsvar med reglane i Plan og Bygningslova § 11-14 (Høring av planforslag).

12. april 2016 Les meir
AnalyseStrandSone

Informasjon om kommuneplanarbeid

Analyse funksjonell strandsone
Arealplankart

08. oktober 2015 Les meir
Web levert av CustomPublish