Kulturdagane 2018

KultfaceForside

Kulturdagane Austrheim 2018

GLEDE

No er det atter klart for kulturdagar i kommunen vår. Glede er slagordet for årets kulturdagar og glede håpar eg at dei mange arrangementa vil gje både publikum og arrangørar. I 2018 feirar Norges Musikkorps Forbund hundreårs- jubileum og dette vil bli markert med ein festkonsert i Austrheimhallen.  PROGRAM

 

12. oktober 2018 Les meir
Kulturprisvinnar 2016 Henrik Austrheim

Kulturprisen

Kulturprisen er meint å vere ei takk og ei oppmuntring til einskildpersonar, grupper eller
lag som gjer/har gjort ei verdifull innsats i lokalmiljøet vårt anten innanfor arbeid i frivillige
lag og organisasjonar, spesielle aktivitetar/oppgåver e.a.

03. oktober 2013 Les meir
Web levert av CustomPublish