Kulturdagane 2016

Helsing frå ordførar Per Lerøy

Gode Austrheiming

Her er programmet for årets kulturdagar, 11 dagar prega av positive aktivitetar for små og store, og noko for ein kvar smak. Tittelen på årets kulturdagar er «Sjå kva vi kan». I dette ligg det at ein i år har satsa tungt på eigne lokale krefter, og det er positivt. Det er også svært gledeleg at det i årets program er mange tilbod som er retta mot barn og unge.  Mykje av dette kan me takka vår svært aktive ungdomsklubb for. 

12. september 2016 Les meir
Kulturprisvinnar 2016 Henrik Austrheim

Kulturprisen

Kulturprisen er meint å vere ei takk og ei oppmuntring til einskildpersonar, grupper eller
lag som gjer/har gjort ei verdifull innsats i lokalmiljøet vårt anten innanfor arbeid i frivillige
lag og organisasjonar, spesielle aktivitetar/oppgåver e.a.

03. oktober 2013 Les meir
Web levert av CustomPublish