Kommune- og fylkestingsval 2015

Dette er det nye kommunestyre i Austrheim

Det er no klart korleis Austrheim kommunestyre blir samansett for neste fire års periode.

15. september 2015 Les meir

Kommunevalet 2015

For partia:

Listeforslaget skal skrivast etter ein bestemt mal. Det må vere kome fram til kommunen innan 31. mars 2015 kl. 12:00.
Etter vallova skal listeforsalget vere underskrive av eit visst tal personar.

16. februar 2015 Les meir
Vallogo

Kommune- og fylkestingsval 2015

Det skal veljast nye medlemmer til kommunestyret og til fylkestinget hausten 2015. Begge vala vert haldne på same dag.

03. desember 2013 Les meir
Web levert av CustomPublish