Kommunalt kriseteam

Austrheim kommune har et kriseteam beståande av ulike fagpersonar. Med krise forstår ein brått /uforutsett dødsfall, alvorleg skade eller anna sterk påkjenning som følge av - trafikkulykke, andre ulykker (brann, drukning osv.), dødsfall hjå barn og unge, sjølvmord.

Med i kriseteamet er kommunelege I, prest, helsesøster, kommunal psykolog og psykiatrisk sjukepleiar
 

Web levert av CustomPublish