Informasjon frå Austrheim skatteoppkrevjarkontor og Fedje kommunekasserarkontor.

Informasjon frå skatteoppkrevaren:

Skatteoppkrevjaren i Austrheim og Fedje kommune har sagt opp stillinga si og går over i ny stilling. Nordhordland kemnerkontor overtar skatteoppkrevjarfunksjonen for Austrheim og Fedje kommune i tidsrommet 01.05.2018 til 31.12.2018 eller til ny skatteoppkrevjar er tilsett.

Link til Nordhordland kemnerkontor: 

Web levert av CustomPublish