Vaksinering

INFLUENSA- OG PNEUMOKOKK VAKSINE 2018

Hausten er her snart, og då er det tid for vaksine.
Helsetenesta i Austrheim rår at fyljande personar tek imot tilbod om vaksine mot influensa:

Risikogrupper:

            Alder og underliggende sykdom

 • Personar som er 65 år eller eldre
 • Vaksne og born med alvorlege luftveissjukdomar, spesielt personar med nedsett lungekapasitet.
 • Vaksne og born med kroniske hjarte/karsjukdomar, spesielt personar med alvorleg hjartesvikt, lavt minuttvolum eller pulmonal hypertensjon
 • Vaksne og born med nedsett infeksjonsresistens
 • Vaksne og born med diabetes mellitus (både type 1 og type 2)
 • Vaksne og born med kronisk nyresvikt
 • Vaksne og born med kronisk leversvikt.
 • Voksne og barn med kronisk, nevrologisk sykdom eller skade
 • Vaksne og born med svært alvorlig fedme, dvs kroppsmasseindeks (BMI) over 40 kg/m2
 • Beboere på alders- og sjukeheim

 

Graviditet:

 • Gravide i 2 og 3. trimester.
 • Gravide i 1. trimester med annen tileggsrisiko kan vurderast for vaksinasjon

 

Det vert i år òg gjeve tilbod om pnemokokkvaksine (dvs. vaksine mot div. luftveisinfeksjonar).

Tilbodet gjeld same risikogruppe som for influensavaksinen, men og til personar utan milt/nedsett miltfunksjon.

Legane prioriterer kven som treng pneumokokkvaksine ut fra etterspørsel.

Pneumokokkvaksinering bør fornyast kvart 10 år, medan influensavaksinering tek du kvart år.

 

Influensavaksinen kostar kr. 150,-

Pneumokokkvaksinen kostar kr. 350,-

 

Det er fint om de tek med akkurat summen vaksinen kostar, vekslepengar kan være eit problem

 

VAKSINASJONSDAGAR:

 

Mandag 29. oktober kl. 14.00-17:00

Onsdag 31. oktober kl. 14:00-17:00

 

Me ser helst at dei som skal ha vaksine møter ein av desse dagane.

Stad: Austrheim legekontor i kommunehuset.

 

For spørsmål kontakt Austrheim legekontor tlf:56 16 82 00

 

Austrheim legekontor – Kommuneoverlegen

Web levert av CustomPublish