Du er her: Start/Tenester/Helse

Helsetenester

Legekontoret er lokalisert i Austrheim kommunehus 1. etg.

Kontoret er ope måndag til fredag 08.30 til 15.00.

Me svarar på telefonen i tidsrommet:

Kl.08:30-12:00 og 13:00-15:00

Tlf. 56168200

Akutthjelp lege/ambulanse heile døgnet tlf. 113

Legevakt heile døgnet Nordhordland Legevakt: 116 117

 

Meir informasjon:
•Folkehelse
Folkehelse omhandlar faktorar som påverkar helsa di, som mellom anna allergi, drikkevatn, ernæring, innemiljø, skadedyr og strålevern.

•Helsetenester
Kommunen og fylkeskommunen tilbyr ulike helsetenester som mellom anna helsestasjon, legeteneste, tannhelseteneste og fysioterapi.


•Pasientrettar
Som pasient har du ulike rettar og høve til å klage.


•Psykisk helse
Kommunen har mellom anna tilbod innan psykisk helsevern og PPT.


• Svangerskap og fødsel
Her finn du informasjon om helsesøster/helsestasjon og jordmortenesta


•På www.saman.no finn du felles informasjon om samhandlingsreforma
som er lagt ut for Helse Bergen, Haraldsplass og dei 22 kommunane
i vårt føretaksområde.
Her finn du mellom anna informasjon om samarbeidsavtalane.

 

Web levert av CustomPublish