Det vert spørjetime på kommunestyremøtet 24.05.18

Spørjetime: Det vert spørjetime kl. 18.00. For utfyllande svar må spørsmål vera på kommunehuset 48 timar før spørjetimen tar til. Siste frist for å melda inn spørsmål er 6 timar før møtestart

Web levert av CustomPublish