Arealplankart Toftegård justert

«Kunngjering av oppstart - Forhandling om utbyggingsavtale - Toftegård

Det vert med dette kunngjort oppstart av forhandlingar om utbyggingsavtale mellom Austrheim kommune og Odd Haugen Maskinstasjon AS. 

«Kunngjering av oppstart - Forhandling om utbyggingsavtale - Toftegård

Det vert med dette kunngjort oppstart av forhandlingar om utbyggingsavtale mellom Austrheim kommune og Odd Haugen Maskinstasjon AS. Utbyggingsavtalen gjeld gang og sykkelveg langs kommunal veg, samt asfaltering av allereie utvida kommunal veg på gbnr 147/1 m. fl. på Toftegård.»

Plankart:

Arealplankart Toftegård.jpg

Web levert av CustomPublish