Åråsgras_809x300

Årås gras

Austrheim IL eig og driv ei flott grasbane ved Austrheim samfunnshus. Denne inneheld både full 11-er bane og eit treningsfelt.

Bana er arena for ein del treningar, kampar og ikkje minst til den årlege Austrheim Cup.

Web levert av CustomPublish