Betaling av rekningar

E-FAKTURA

Vi oppmodar alle innbyggjarane til å gjere følgjande ved mottak av ein kommunal faktura:

• Betal rekninga på din nettbank på vanleg måte
• Stadfest meldinga: ”Ynskjer du betale rekninga som E-faktura neste gong?”
• Neste gong får du varsling i Nettbanken din om at det ligg ein E-faktura der.
• Stadfest betalinga
Eller bestill e faktura direkte HER: link

Faktura til kommunen skal innehalde:

• Organisasjonsnummer mva
• Fakturanummer, fakturadato, forfallsdato.     
• Referanse (namn på bestillar)

 

KOMMUNALE BETALINGSSATSAR, AVGIFTER OG GEBYR

for bygg- og delingssaker, vatn og kloakk, barnehage, SFO, pleie- og omsorgstenester og kulturskule med meir finn du her: Kommunale avgifter link

Innkrevjing  Sjå økonomireglementet

Betalar du rekninga di på forfallsdato treng du ikkje lese meir.

Om du har problem med å få betalt i tide, eller treng ei særskilt betalingsordning ta kontakt med oss.

NB!
Kvar purring kostar deg eit gebyr.
Etter 2. gongs purring startar tvangsinnkrevjinga

Web levert av CustomPublish