Økonomikontor

Økonomikontoret yter tenester både mot innbyggjarar og andre einingar i kommunen.

Skatteoppkrevjar har ansvaret for ulike oppgåver knytt  til innkrevjing av skatt og avgift.

Lønskonsulent har ansvaret for ulike oppgåver innafor lønsområdet

Økonomikonsulent har ansvaret for ulike oppgåver innafor rekneskap, faktura, innkrevjing.

Hovudfokus Namn E-post Telefon
Kontaktinformasjon Økonomikontoret
Skatteoppkrevjar Susann Dragøy Susann.Dragoy@austrheim.kommune.no 56162117
Rådgjevar Inger Synnevåg Inger.Synnevaag@austrheim.kommune.no 56162118
Rådgjevar Eli Stien Eli.Stien@austrheim.kommune.no 56162018
Økonomisjef Olav B. Andersen Olav.Andersen@austrheim.kommune.no 56162116
       

 

Web levert av CustomPublish