Bygging

Illustrasjon nye byggesaksregler foto Radøy kommune

Nye byggesaksreglar frå 1. juli 2015

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har varsla at dei nye føresegna i plan- og bygningslova vil gjelde frå 1. juli 2015. Endringane skal gjere det enklare å sette opp små bygg på eiga eigedom. Samstundes krev endringane at den einskilde i større grad sett seg inn i regelverket og tek omsyn til naboen. Mindre papirarbeid - meir ansvar!

18. juni 2015 Les meir
Bygging teikning

Informasjon frå byggesak

Avdelinga handsamar byggjesaker etter reglane i Plan- og bygningslova.
For alle tiltak over ei viss storleik må det sendast inn melding eller byggjesøknad til kommunen.
Kommunen må gje løyve før bygginga kan skje. 

13. november 2013 Les meir
Web levert av CustomPublish