Budsjett for 2018 – Økonomiplan 2018 – 2021

Budsjett for 2018 – økonomiplan 2018 – 2021 ligg ute til offentleg gjennomsyn i Servicekontoret på 

Austrheim kommunehus og på heimesida til kommunen i tida fram til 14.12.2017.

Per Lerøy

Ordførar

Budsjett for 2018 – Økonomiplan 2018 – 2021

Budsjett 2018 illustr justert.jpgBudsjett for 2018 – økonomiplan 2018 – 2021 ligg ute til offentleg gjennomsyn i Servicekontoret på
Austrheim kommunehus og på heimesida til kommunen i tida fram til 14.12.2017.

Per Lerøy

Ordførar

 

DOKUMENT:

Budsjett 2018 - Talbudsjett formannskapet

Budsjett 2018 - Rådmannen sine merknader

Budsjett 2018 - Formannskapet sine endringar i høve til framlegget frå rådmannen

Budsjett 2018 - Framlegg frå formannskepet

Web levert av CustomPublish