Austrheim ungdomsråd

AURIngress

AUSTRHEIM UNGDOMSRÅD

AUR er for deg som er ung i Austrheim. AUR er tilknytt Austrheim Kommune og skal fremja ungdommens interesser generelt. I Austrheim har AUR høve til å påverke og har medbestemmelse i kommunale saker. Ved å være medlem i AUR får ein trening i å ta del i demokratiske arbeidsformer, gi høve til auka samfunnsengasjement og fremja gode oppvekstvilkår i Austrheim. AUR avgjer sjølv kva saker rådet skal arbeida med / ta opp.

18. november 2013 Les meir
Ungdomsrådet

Samfunnsdelen av kommuneplanen

Ungdomsrådet hadde arbeidsmøte tysdag 26.11.2014

Austrheim ungdomsråd var samla tysdag for å diskutera samfunnsdelen i kommuneplanen. Det dei diskuterte var blant anna visjon og mål for kommunen, kva for viktige verdiar kommunen har, infrastruktur, miljø og oppvekst.

 
26. november 2014 Les meir
Web levert av CustomPublish