Austrheim legekontor

Opningstider Austrheim Legekontor

Legekontoret er lokalisert i Austrheim kommunehus 1. etg.

Kontoret er ope måndag til fredag 08.30 til 15.00.

Me svarar på telefonen i tidsrommet:

Kl.08:30-12:00 og 13:00-15:00

Tlf. 56168200

Akutthjelp lege/ambulanse heile døgnet tlf. 113

Legevakt heile døgnet Nordhordland Legevakt: 116 117

18. august 2014 Les meir

Austrheim legekontor

Tenester:

Austrheim legekontor er fastlegekontor i Austrheim kommune. Legekontoret har fellesliste, dvs. Legen deler ansvaret for sin liste med andre fastlegar ved det same kontor. Dersom du velgjer legen, kan du kome til ein annan lege ved legekontoret når du bestiller time.

Så langt råd er yter legekontoret hjelp til folk som oppheld seg mellombels i kommunen . Etter lova yter kontoret også øyeblikkeleg hjelp i samarbeid med Nordhordland Legevakt.

Kontoret er bemanna med to faste kommunelegar som begge er spesialistar i allmenmedisin, og 2 turnuslegar, i tillegg til hjelpepersonell.
Kommuneoverlege Peter Kubon er også godkjend spesialist i samfunnsmedisin.

 

Dr. Peter Kubon og Dr. Jarle Gallefoss har godkjenning som petroleumslegar

Dr. Jarle Gallefoss har godkjenning som sjømannslege

Reseptbestilling pr. telefon:
På grunn av stor arbeidsbelastning ved legekontoret tek me ikkje imot reseptbestilling på mandagar!

 

 

 

01. desember 2013 Les meir
Web levert av CustomPublish