Austrheim arbeidssenter

salsprodukt frå arbeidssenteret_1024x768.jpg

På biletet ser ein nokre av produkta som Arbeidssenteret produserer og sel

Austrheim arbeidssenter er lokalisert i kommunesentrum, like ved mellom anna Nordliheimen, Mastrevik torg og kommunehuset.

Arbeidssenteret gjev arbeid og aktivitetar til brukarar med behov for bistand i kvardagen. Dei produserer mellom anna ved i sekkar for sal (litt begrensa), krabbeteiner og fuglebrett/fuglebur.

Arbeidssenteret har og ansvar for køyring av middag til heimebuande eldre i vekedagane

Arbeidssenteret er ope kvar dag i veka.

Web levert av CustomPublish