Arbeidsmiljøutvalet

Medlemmer i arbeidsmiljøutvalet 2017 er:

Medlemmer
Jan Olav Osen, rådmann
Rolf Henning Myrmel
Olav Mongstad
Geir Follesø, Utdanningsforbundet
Inger Aasen, HTV
Janina Fenne, Hovudverneombud

 

Web levert av CustomPublish