rtssth

2.verdskrig i Austrheim

Austrheimsamfunnet vart også sterkt prega under 2.verdskrig 1940-1945.

Her var det motstandsfolk og her var det englandsfart. Nokre av hendingane er med i boka "Krigsår i Kystbygder"

 

Det som kanskje er mest kjend er RISOR II, lyttestasjonen i Selsøy. Kvar 8.mai er det ei markering på Selsøy. Denne er det Neprun Pensjonisforening som står for.  I 2013 vart filmen RISOR II produsert i eit samarbeid mellom Neptun og Austrheim kommune. Filmen er gjeven ut på DVD og kan kjøpast gjennom Neptun pensjonistforening. 

 

Filmen ligg også tilgjengeleg på Vimeo her.

Web levert av CustomPublish